Βρυξέλλες, Αθήνα 14 Ιουνίου 2007 Τα νέα δεδομένα στις ταχύτητες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη έκθεση-αναφορά για τους «Δείκτες Απόδοσης Μέτρων Οδικής Ασφάλειας». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 27 Ευρωπαϊκές χώρες – μέλη της Ε.Ε., η Νορβηγία και η Ελβετία. Η έκθεση περιλαμβάνει και τις ταξινομήσεις στα τρία σημαντικότερα θέματα της συμπεριφοράς των οδηγών: ταχύτητα οδήγησης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τη μη χρήση των ζωνών ασφαλείας και επισημαίνει ότι η αυξανόμενη συμμόρφωση με την νομοθεσία για την οδική ασφάλεια, αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας σε εκείνες τις χώρες, όπου η οδική ασφάλεια έχει βελτιωθεί  κατά την περίοδο 2001 - 2005.

Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο έχουν φθάσει ετησίως στις  μέγιστες μειώσεις του αριθμού οδικών θανάτων μεταξύ 2001 και 2005.  Τα υψηλότερα επίπεδα χρήσης της ζώνης ασφαλείας καταγράφονται στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μάλτα, ενώ  η Τσεχία, το Βέλγιο και η Γερμανία έχουν επιτύχει τις μέγιστες βελτιώσεις  στον τομέα της μη κατανάλωσης αλκοόλ κατά την οδήγηση στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

 Η σύνδεση μεταξύ των ατυχημάτων λόγω υπερβολικής ταχύτητας και δρόμων είναι ευρέως γνωστή  έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός,  ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις των οδικών θανάτων έχουν επιτευχθεί στη Γαλλία και το Βέλγιο, οι οποίες είναι δύο από τις χώρες που τηρούν επίσης τα καλύτερα αποτελέσματα στην πάλη της υπερβολικής και ακατάλληλης ταχύτητας. Στην περίπτωση της Γαλλίας, έχει επιβεβαιωθεί ότι η βέλτιστη  διαχείριση ταχύτητας είναι ο κύριος παράγοντας στην επίτευξη μιας σημαντικής μείωσης κατά 35%  των θανάτων από τροχαία ατυχήματα μέσα σε μόνο τέσσερα χρόνια, επίτευγμα για το οποίο η Γαλλία επιβραβεύτηκε από το ETSC, επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη με το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο να ακολουθούν.

Στην έκθεση η Ελλάδα εμφανίζεται να παραμένει στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά στην εφαρμογή και παρακολούθηση των σχετικών δεικτών. Βασικά στοιχεία όπως ο βαθμός χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους, ο αριθμός των οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ ή με υπερβολική ταχύτητα, εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή εξαγωγή οποιονδήποτε σοβαρών συμπερασμάτων για το ρόλο των παραγόντων στα τροχαία ατυχήματα.

 Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι σαφές ότι για να μειωθούν τα τροχαία ατυχή-ματα στην Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή δουλειά που ξεκινά από τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την επιστημονική τεκμηρίωση των προτεινομένων δράσεων έως τη συστηματική εφαρμογή και παρακολούθηση των δράσεων αυτών σε βάθος χρόνου.

 Η τελευταία έκθεση του PIN(1) με τίτλο «Αυξάνοντας τη συμμόρφωση με τους νόμους της οδικής ασφάλειας» το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών - ETSC(2) ταξινομεί την απόδοση 27 Ευρωπαϊκών χωρών στους βασικούς τομείς της οδικής ασφάλειας - ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη χρήση των ζωνών ασφαλείας  – και προτείνει βασικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ της μείωσης των οδικών θανάτων στο 50% μέχρι το 2010.

 Τουλάχιστον 21.000 θάνατοι έχουν αποτραπεί στους δρόμους της  Ευρώπης στην περίοδο μεταξύ 2001 και 2005. Περίπου 10.000 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σχέση με το 2001. Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι κύριοι παράγοντες της επιτυχίας αυτής είναι οι ισχυρότερες πολιτικές επιβολής και οι αλλαγές στη συμπεριφορά των οδηγών και των εποχούμενων.

 Η ταχύτητα αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα οδικού κινδύνου με τη μεγαλύτερη δυνατότητα αποφυγής θανατηφόρων ατυχημάτων εφόσον ελέγχεται.

 Η ταχύτητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας οδικού κινδύνου με τη μέγιστη δυνατότητα αποφυγής θανάτων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι μια μείωση 1% της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας οδηγεί σε μείωση κατά 3% των ατυχημάτων με βαριά τραυματίες και κατά 4% των ατυχημάτων με νεκρούς. Στην πρόσφατη έκθεση του PIN to ETSC έχει αξιολογήσει τα στοιχεία των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με τη μείωση της υπερβολικής ταχύτητας. Η σύγκριση δείχνει ότι η καλύτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στη Γαλλία όπου η μέση ταχύτητα μειώθηκε σε όλους τους τύπους  οδών – επαρχιακούς, αστικούς και αυτοκινητόδρομους  – κατά 6% έως 12%. Στο Βέλγιο, η μείωση κυμαίνεται από 4% ως 6%, και  στην Ελβετία  από 3% ως 8%.  Στη Νορβηγία, Αγγλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Πολωνία, Εσθονία  και  Λετονία  έχει υπάρξει μία κυμαινόμενη πρόοδος, με σημαντικές βελτιώσεις σε μερικούς τύπους οδών αλλά χωρίς βελτίωση σε άλλους. Η Φινλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία  και  Σουηδία  δεν έχουν δει καμία σημαντική αλλαγή στις ταχύτητες των οχημάτων.  Η Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία  και  Σλοβακία  δεν ελέγχουν αυτή την περίοδο τις ταχύτητες των οχημάτων, ενώ τα στοιχεία από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες είναι ελλιπή.

Η επίπτωση της υπερβολικής ταχύτητας στη γενική κατάσταση οδικής ασφάλειας είναι σαφής εάν ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ 2001 και 2005 η Γαλλία  και το Βέλγιο,  οι πρωτοπόροι της ΕΕ στη μείωση των ταχυτήτων, μείωσαν τους θανάτους κατά 34,84% και 26,72% αντίστοιχα.  Εντυπωσιακά αποτελέσματα καταδείχθηκαν από  το Λουξεμβούργο  (33,33%),  Βέλγιο  (26,72%),  Πορτογαλία  (25,33%),  Σουηδία  (24,53%), Ολλανδία (24,47%),  Δανία  (23,20%),  Γερμανία  (23,16%),  Λετονία  (20,79%),  Αυστρία  (19,83%),  Ισπανία  (19,49%) και  Ιταλία  (18,37%), καθώς επίσης και από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ελβετία  (24,82%) και  Νορβηγία  (18,55%).  Αντιθέτως, οι νεκροί από τροχαία ατυχήματα αυξήθηκαν σε τέσσερις χώρες της ΕΕ:  Ουγγαρία  (3,15%),  Κύπρος  (4,08%),  Μάλτα  (6,25%) και  Λιθουανία  (7,65%) (3). Συνολικά ο αριθμός νεκρών από τροχαία ατυχήματα  στην ΕΕ  μειώθηκε κατά 18,1%, από 51.255 σε 41.976 ετησίως.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα του πρώτου έτους του προγράμματος PIN, οι εμπειρογνώμονες του ETSC υπέβαλλαν διάφορες προτάσεις στις εθνικές και κοινοτικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων της καλύτερης συλλογής στοιχείων ώστε να προσδιορίζονται οι ανεπάρκειες και να θέτονται ποσοτικοί στόχοι, της υποστήριξης εφαρμογής νέων τεχνολογιών ασφαλείας εντός των αυτοκινήτων, όπως οι ηχητικές υπενθυμίσεις ζωνών ασφαλείας, ελέγχου ακλοόλ των οδηγών ‘alcolocks’ και ελέγχου ταχύτητας οχήματος ‘Intelligent Speed Assistance Technologies’ και δημιουργώντας τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προτύπων στην επιβολή των νόμων κυκλοφορίας.

"Έχουμε όλα τα στοιχεία σε ισχύ για να καταστήσουμε τους ευρωπαϊκούς δρόμους ασφαλέστερους: σωστούς νόμους, υψηλή τεχνολογία, ανεπτυγμένη υποδομή, αποδεδειγμένη τεχνογνωσία," ανέφερε o Joerg Beckmann, εκτελεστικός διευθυντής του ETSC.  "Με όλα αυτά ο στόχος της ΕΕ μείωσης κατά 50% των οδικών θανάτων μέχρι το 2010 είναι επιτεύξιμος, όπως έχει αποδειχθεί από τη Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία και Ελβετία(4). Απαιτείται μόνο αποφασιστικότητα από πλευράς των αρχών στην επιβολή των πολιτικών οδικής ασφάλειας και αμοιβαία υπευθυνότητα εκ μέρους των χρηστών της οδικής υποδομής στην υιοθέτηση αυτών των πολιτικών ώστε να συνεχισθεί η μετατροπή των οδικών μεταφορών από δολοφονικές σε ανθρώπινα-φιλικές."

Η κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας ‘Πάνος Μυλωνάς’, που αποτελεί Μέλος-Εκπρόσωπο  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC)  στην Ελλάδα, πρόσθεσε/ανέφερε ότι «η Ελληνική κοινωνία θα πρέπει να αποδεχθεί ότι η συμμόρφωση προς τους κανόνες, όπως αυτοί τίθενται με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι η καλύτερη πρακτική αντιμετώπισης της επικινδυνότητας του οδικού συστήματος. Μόνο όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οδηγοί και οι απλοί πεζοί συνειδητοποιήσουν ότι η πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα είναι πολύ αυξημένη, οπότε είναι υπόθεση που αφορά τους πάντες, τότε μόνο είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν μέτρα και πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.»

Σημείωση του Συντάκτη:

(1) Το  Πρόγραμμα για τους Δείκτες Απόδοσης Οδικής Ασφάλειας (PIN), που προωθείται από τον Ιούνιο του 2006, συγκρίνει την απόδοση στον τομέα της οδικής ασφάλειας σε 27 ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε σχετικές πληροφορίες www.etsc.be/PIN 

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (European Road Safety Council - ETSC) είναι ένας  ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες που στοχεύει στη μείωση του αριθμού και της βαρύτητας των ατυχημάτων στις μεταφορές στην Ευρώπη. Το ETSC επιδιώκει να προσδιορίσει και να προωθήσει τα βασισμένα στην έρευνα μέτρα και δράσεις με τη δυνατότητα υψηλής ασφάλειας. Συγκεντρώνει 37 εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς ενδιαφερόμενους για την ασφάλεια μεταφορών από ολόκληρη την Ευρώπη. Δείτε σχετικές πληροφορίες http://www.etsc.be/

(3)  Οδικοί θάνατοι στην Ευρώπη 2001-2005. Πηγή: Βάση δεδομένων CARE και εθνικά στοιχεία

 

Χώρα

Αριθμός νεκρών από τροχαία ατυχήματα

Αλλαγήμεταξύ 2001 και 2005 (%)

 

2001

2002

2003

2004

2005*

 

Austria

958

956

931

878

768

-19,83

Belgium

1486

1306

1214

1162

1089

-26,72

Cyprus

98

94

97

117

102

4,08

CzechRepublic

1334

1431

1447

1382

1286

-3,60

Denmark

431

463

432

369

331

-23,20

Estonia

199

223

164

170

169

-15,08

Finland

433

415

379

375

379

-12,47

France

8162

7655

6058

5530

5318

-34,84

Germany

6977

6842

6613

5842

5361

-23,16

Greece

1880

1634

1605

1670

1658

-11,81

Hungary

1239

1429

1326

1296

1278

3,15

Ireland

412

376

337

379

399

-3,16

Italy

6691

6739

6065

5625

5462

-18,37

Latvia

558

559

532

516

442

-20,79

Lithuania

706

697

709

752

760

7,65

Luxembourg

69

62

53

49

46

-33,33

Malta

16

16

16

13

17

6,25

Netherlands

993

987

1028

804

750

-24,47

Norway

275

310

280

257

224

-18,55

Poland

5534

5827

5640

5712

5444

-1,63

Portugal

1670

1668

1542

1294

1247

-25,33

Slovakia

614

610

645

603

560

-8,79

Slovenia

278

269

242

274

258

-7,19

Spain

5517

5347

5400

4749

4442

-19,49

Sweden

583

560

529

480

440

-24,53

Switzerland

544

513

546

510

409

-24,82

U.K.

3598

3581

3658

3368

3337

-7,25

Total EU 25

51255

50569

47488

44176

41976

 

 

 

(4) Αν και η Ελβετία δεν είναι μέρος της ΕΕ, η κυβέρνησή της έχει καθορίσει έναν παρόμοιο εθνικό στόχο μείωσης των οδικών θανάτων κατά 50% μέχρι το 2010

Διαφορές στην οδική ασφάλεια μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών

 

Malta

25

France

75

Slovakia

107

Netherlands

45

Luxembourg

78

Cyprus

112

Sweden

49

Ireland

87

Hungary

130

Switzerland

49.6

Austria

88

Slovenia

131

Norway

51.9

Portugal

92

Poland

137

U.K.

54

Italy*

93

Greece

150

Denmark

58

Spain

94

Estonia

153

Germany

62

Belgium

98

Latvia

177

Finland

65

CzechRepublic

104

Lithuania

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Για ενδεχόμενες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Graziella Jost ή την κα Franziska Achterberg franziska.achterberg@etsc.be ή στο τηλέφωνο: 0032 2 2304106 και για την Ελλάδα με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς τηλ. 210.8620150.

Την πλήρη έκθεση μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link

(2545 KB)
 
NEWSDESK
A fundamental transport transformation: Commission presents its plan for green, smart and affordable mobility
14/Δεκ/2020
Grand Prix Χόκενχαϊμ: Εξιλέωση...
05/Αυγ/2019
Pirelli η κατάρα της Ferrari…
26/Ιουλ/2019
Ο Φέτελ στην κόψη του ξυραφιού...
17/Ιουλ/2019
« επιστροφή
ΙΟΑΣ
 
τηλ. επικοινωνίας
+30 210-86.20.150
 
NEWSLETTER
Security Code *:
FOLLOW US
 
Κεντρικά γραφεία
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-86.20.150, FAX: +30.210-86.20.007, e-mail:info@ioas.gr

Κέντρο Πληροφόρησης για την οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-32.11.051

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος
Κτίριο Διοίκησης και Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 30020 Αντίρριο

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (Προσεχώς)
Λεωφ. Μεσογείων 156, 155 10 Χολαργός (πλησίον ΚΤΕΟ Αθήνας)
© 2022 Ι.Ο.ΑΣ. All rights reserved. Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion