ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ - Ενθαρρυντικές προοπτικές για την Οδική Ασφάλεια στη Βουλγαρία.
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ - Ενθαρρυντικές προοπτικές για την Οδική Ασφάλεια στη Βουλγαρία.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
 
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Ενθαρρυντικές προοπτικές για την Οδική Ασφάλεια στη Βουλγαρία
 
 
«Δουλεύουμε μαζί για να κάνουμε τους δρόμους μας ασφαλέστερους»  ήταν το θέμα του Συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας και η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Charter - ERSC), τη διαχείριση της οποίας έχει  το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα της πρόσφατης Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και συγκέντρωσε εκπροσώπους όλων των φορέων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην Οδική Ασφάλεια στη Βουλγαρία (Δημόσιοι Οργανισμοί, ιδιωτικός τομέας και ΜΚΟ) με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κορυφαίους ειδικούς από Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη.
 
Τα αρμόδια Υπουργεία της Βουλγαρίας και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μοιράστηκαν με το κοινό τις στρατηγικές και το όραμά τους για την ανάπτυξη των πολιτικών Οδικής Ασφάλειας τη χρονική περίοδο 2020-2030, όπως και συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια στη Βουλγαρία.
 
 «Η οδική ασφάλεια είναι δικαίωμα και ευθύνη όλων, οι κρατικοί θεσμοί δεν μπορούν να μειώσουν τους θανάτους και τα ατυχήματα αν δρουν από μόνοι τους. Επομένως, η Κοινωνία των Πολιτών, οι επαγγελματικοί φορείς, ο μη κυβερνητικός τομέας και η επιστημονική κοινότητα είναι απαραίτητο να συνεργάζονται μεταξύ τους», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Mladen Marinov, κατά την έναρξη του Θεματικού Συνεδρίου. Ο λόγος του ενισχύθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Rossen Jeliazkov, την αναπληρώτρια Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, Malina Krumova, και την αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας και Επιστημών, Tanya Mihaylova «Η πολύπλοκη, συστηματική προσέγγιση και ο συντονισμός μεταξύ των κρατικών θεσμών και του δημόσιου τομέα, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη του στόχου για ασφαλέστερους δρόμους. Κάθε ζωή που σώζεται είναι ο πιο σημαντικός δείκτης της αποδοτικότητας  των κοινών προσπαθειών μας».
 
 «Η οδική ασφάλεια αποτελεί ηθική πρόκληση για όλους μας», δήλωσε ο Matthew Baldwin, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Μεταφορών, ο οποίος διορίστηκε ως  Συντονιστής υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια στις 2 Οκτωβρίου 2018. Ο κύριος  Baldwin συμμερίστηκε την άποψη των εκπροσώπων της κυβέρνησης της Βουλγαρίας σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της οδικής ασφάλειας. Παρουσίασε την προσέγγιση του ασφαλούς συστήματος, το οποίο συνίσταται στη διαχείριση της οδικής ασφάλειας, τις ασφαλέστερες υποδομές, τα ασφαλέστερα οχήματα, τους ασφαλέστερους χρήστες του οδικού δικτύου και τη φροντίδα μετά το ατύχημα.
 
Στη συνέχεια, η κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERS Charter), εξέφρασε και τη δική της υποστήριξη στις προσπάθειες της Βουλγαρίας: «Προχωράμε μαζί μαθαίνοντας από τις καλές πρακτικές, γιατί αυτές είναι οι δείκτες επιτυχίας». Η κυρία Μυλωνά παρουσίασε τη νέα στρατηγική της Χάρτας και τις βασικές δράσεις της, ενώ στο τέλος της παρουσίασης κάλεσε τους φορείς που δραστηριοποιούνται για την οδική ασφάλεια στη χώρα να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις και καλές πρακτικές στην πλατφόρμα της Χάρτας ώστε να γίνουν γνωστές σε όλη την Ευρώπη.
 
Εμπειρογνώμονες από την Αυστρία, τη Φινλανδία και την Ουγγαρία παρουσίασαν την εμπειρία τους στη χάραξη πολιτικών για την οδική ασφάλεια, στη χρήση αποτελεσματικών εργαλείων αξιολόγησης και στην εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών για τη μείωση του αριθμού των τροχαίων παραβάσεων.
 
Τέλος, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο στη Βουλγαρία - πρωτοβουλίες του Οργανισμού Οδικής Υποδομής, του Βουλγαρικού Ερυθρού Σταυρού και της Shell Βουλγαρίας, οι οποίοι αποτελούν όλοι ενεργά μέλη της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας στη χώρα. Η κυρία Kameliya Slaveykova, Εκτελεστική Διευθύντρια της Shell Βουλγαρίας, παρουσίασε τις πολιτικές για την «Οδική Ασφάλεια στην Shell» και πώς πρακτικά ο οργανισμός προσπαθεί να κάνει τη διαφορά στην κοινωνία με δράσεις που έχουν αντίκτυπο στη συμπεριφορά των οδηγών όσον αφορά την οδική ασφάλεια προκειμένου να επιτευχθεί ο «στόχος μηδέν»  στους  τραυματισμούς.  Η Δρ. Nadezhda Todorovska, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Βουλγαρικού Ερυθρού Σταυρού, παρουσίασε καλές πρακτικές, όπως τα μαθήματα πρώτων βοηθειών για αστυνομικούς προκειμένου να βοηθήσουν στα πρώτα λεπτά μιας σύγκρουσης, το ετήσιο βραβείο τροχονόμου και τις συνεργασίες με άλλους οργανισμούς σε εκστρατείες για το αλκοόλ και την οδήγηση, τη νεολαία, τους ποδηλάτες και άλλους ευάλωτους χρήστες της οδού. Καλές πρακτικές παρουσιάστηκαν επίσης και από το Δήμο Σόφιας, καθώς και από την Ένωση μοτοσικλετιστών της Βουλγαρίας.
 
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφαίνεται να δίνει προτεραιότητα στο κρίσιμο θέμα της οδικής ασφάλειας, ορίζοντας μάλιστα Συντονιστή υψηλού επιπέδου για την Οδική Ασφάλεια. Είναι μεγάλη μας τιμή που την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του, ο κύριος Matthew Baldwin παραβρέθηκε στο Συνέδριό μας ενθαρρύνοντας ενεργά την προσπάθεια για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Βουλγαρία. Μία χώρα που παρουσιάζει μεν χαμηλούς δείκτες στο επίπεδο οδικής ασφάλειας, αλλά μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος της Χάρτας, να ενδυναμώνει και να υποστηρίζει τα μέλη της ώστε να υιοθετούν καλές πρακτικές που να αποδίδουν και σε τοπικό επίπεδο», είπε η κυρία Δανέλλη-Μυλωνά. «Και για εμένα προσωπικά, ως συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Χάρτας για εφτά Ευρωπαϊκές χώρες, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική η υποστήριξη της Ε.Ε. με την παρουσία του κυρίου Baldwin σήμερα εδώ, και του ευχόμαστε καλή επιτυχία για το κρίσιμο  έργο που έχει αναλάβει».
 
Διαπιστώθηκε κοινή συμφωνία ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της οδικής ασφάλειας και ο επιμερισμός της ευθύνης σε όλα τα επίπεδα, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων για τη μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία συμβάντα και για την επίτευξη των υψηλότερων προτύπων οδικής ασφάλειας.
 
 
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2IBFEZT
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 
NEWSDESK
«Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε τη θέση της Ευρώπης ως το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο»
25/Οκτ/2022
16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα - Αποτελέσματα
24/Οκτ/2022
16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα - Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022
15/Οκτ/2022
6.000 παιδιά πέθαναν στους δρόμους της ΕΕ τα τελευταία 10 έτη.
26/Σεπ/2022
« επιστροφή
ΙΟΑΣ
 
τηλ. επικοινωνίας
+30 210-86.20.150
 
NEWSLETTER
Security Code *:
FOLLOW US
 
Κεντρικά γραφεία
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-86.20.150, FAX: +30.210-86.20.007, e-mail:info@ioas.gr

Κέντρο Πληροφόρησης για την οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-32.11.051

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος
Κτίριο Διοίκησης και Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 30020 Αντίρριο

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (Προσεχώς)
Λεωφ. Μεσογείων 156, 155 10 Χολαργός (πλησίον ΚΤΕΟ Αθήνας)
© 2022 Ι.Ο.ΑΣ. All rights reserved. Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion