ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ»
ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ»

 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα με άξονα «Οδική Ασφάλεια Μαθητών & Δράσεις Πρόληψης», που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» με Συμπράττοντες Φορείς την Περιφέρεια Αττικής [Περιφερειακές Ενότητες Βόρειου Τομέα Αττικής & Ανατολικής Αττικής ], καθώς και το Δήμο Αμαρουσίου.

 

 

 Στην Ημερίδα παρευρέθησαν μεταξύ άλλων: ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υπεύθυνος της Περιφέρειας Αττικής για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, Κος Αθανασιάδης Λεωνίδας, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών Κος Μανιάτης Κωνσταντίνος, ο Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Υποδομών Κος Σπονδυλίδης Αθανάσιος ο Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής κος Διάκος Κωνσταντίνος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής κος Δόλγυρας Ηλίας, ο Ταξίαρχος της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας κος Παπασπυρόπουλος Ηλίας και η πρόεδρος του Ινστιτούτου κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.

 

 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των Φορέων είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις δράσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος και να ανακοινώσουν τη διεύρυνση της συνεργασίας τους με την εγκατάσταση του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια στις δομές της Διεύθυνσης  Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, που μέσα από την εν λόγω συνεργασία θα ενισχύσει σημαντικά η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αττικής. Τόσο ο κ. Διάκος από τη Μητροπολιτική Επιτροπή όσο και ο κ. Μανιάτης και ο κ. Αθανασιάδης δήλωσαν την ένθερμη υποστήριξή τους στη δημιουργία και στην υλοποίηση του Κέντρου Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια. 

Ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα από τους ίδιους τους ωφελούμενους του προγράμματος, καθώς και από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής κο Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο.

 

 

Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα «Οδική Ασφάλεια Μαθητών & Δράσεις Πρόληψης» υπήρξε πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και υλοποιήθηκε σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αμαρουσίου εντασσόμενο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο σύνολό του κατά 100% από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια του προγράμματος έγινε προσπάθεια σύγκλισης των στόχων διαφόρων φορέων [Περιφέρεια, Δήμοι, Κοινωνικοί Φορείς} προκειμένου να ικανοποιηθούν θεμελιώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τόσο από την πλευρά της βιωματικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης των παιδιών [μαθητών], των Εκπαιδευτικών και των Γονέων, όσο και ενίσχυσης της ασφάλειας στις περιοχές δράσης, μέσω παρεμβάσεων με τη μορφή των «Αυτοψιών Επικινδυνότητας σημείων του Οδικού Δικτύου». Οι άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι  του προγράμματος (προσληφθέντες που απασχολήθηκαν, μαθητές, Εκπαιδευτικοί κ.α.) μυήθηκαν κι έγιναν κοινωνοί της αποστολής του Ινστιτούτου σε θέματα οδικής ασφάλειας.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Προγράμματος «Οδική Ασφάλεια Μαθητών & Δράσεις Πρόληψης» ήταν:

 

·       Ενημέρωση – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση των Σχολικών Μονάδων (μαθητών/ γονέων/ εκπαιδευτικών) για τους τρόπους Ασφαλούς Μετακίνησης, Οδικής Συμπεριφοράς, Οδικής Ασφάλειας και Μεθόδων Πρόληψης των Ατυχημάτων.

·        Καταγραφή και βελτίωση [με τη συνέργεια των αρμοδίων Αρχών, Περιφέρειας, και της Τροχαίας] των σημείων επικινδυνότητας πέριξ των Σχολικών Μονάδων, αλλά και σε άλλα σημεία του Οδικού Δικτύου, εντός της γεωγραφικής έκτασης.

·        Μέριμνα βελτίωσης της ασφάλειας στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη συνεργασία των Τοπικών Φορέων και της Τροχαίας.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν  85 άτομα, κατανεμημένα σε τρείς υπο-ομάδες : Διοικητικών, Εκπαιδευτών και Αυτοψιών Επικινδυνότητας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς με αποτελέσματα πλέον των προσδόκιμων. Η ομάδα των Εκπαιδευτών (που υπήχθησαν σε πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» από πλευράς του Ινστιτούτου με έμπειρους Εκπαιδευτές/Εμψυχωτές του) επισκέφθηκε περισσότερα από 120 σχολεία(δημοτικά και νηπιαγωγεία) και εκπαίδευσε 7.000 μαθητές και παράλληλα η ομάδα των Αυτοψιών Επικινδυνότητας συγκέντρωσε 135 αυτοψίες καταγραφής προβλημάτων πέριξ των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα -και επιπροσθέτως των ανωτέρω αποτελεσμάτων- αναδείχθηκαν  ελλείψεις που αφορούν στην εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και προβλήματα οδικής ασφάλειας περιμετρικά των σχολείων. Άξια αναφοράς είναι η θετική  ανταπόκριση και τα επαινετικά σχόλια για την πρωτοβουλία του Ινστιτούτου, τόσο από Εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, όσο και από τους τοπικούς φορείς, σχετικά με τις Εκπαιδευτικές και συνοδευτικές δράσεις του Προγράμματος. Όλοι αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητα συναφών δράσεων και την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης αντίστοιχων προγραμμάτων και εξέφρασαν  την επιθυμία τους να γίνουν και άλλες ενέργειες συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων συμβάντων. 

 

 

 

Δηλώσεις επισήμων:

 

Στο πλαίσιο της ημερίδας, από τους επίσημους αντιπροσώπους φορέων και οργανισμών, έγιναν μεταξύ άλλων οι παρακάτω σημαντικές δηλώσεις:

 

Β.Δανέλλη-Μυλωνά, πρόεδρος Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

«Μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα που αγκάλιασε η Περιφέρεια φέραμε κοντά μας νέους ανθρώπους, που οι ίδιοι ευαισθητοποιήθηκαν και έγιναν οι ίδιοι πρεσβευτές του μηνύματος της Οδικής Ασφάλειας και μετά την εκπαίδευση τους μεταλαμπάδευσαν τη γνώση για την πρόληψη των τροχαίων. Έχοντας λάβει υπόψη μας τις σκέψεις και τις απόψεις των ίδιων των ωφελουμένων, θεωρώ πως υλοποιήσαμε ένα απ’ τα καλύτερα προγράμματα».

 

Λ.Αθανασιάδης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε Θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

«Αυτή η ημερίδα, δε σηματοδοτεί το τέλος ενός προγράμματος, αλλά την αρχή μιας πιο στενής συνεργασίας με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» μέσα από ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο ευελπιστούμε πως θα έχουμε υπογράψει μέχρι το τέλος Ιουλίου. Σκοπός είναι να επεκταθούν οι δράσεις σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής».


 


 

 

Κ.Διάκος,ο Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής

«Εμείς είμαστε στη διάθεση του Ινστιτούτου για οτιδήποτε χρειαστεί και προφανώς, όταν ο κ. Αθανασιάδης φέρει σε εμάς το θέμα για τη σύνταξη του Μνημονίου συνεργασίας, θα έχει τη συναινετική μας στάση. Μάλιστα, σε επόμενη συνεδρίασή μας θα καλέσουμε το Ινστιτούτο προκειμένου να συζητήσουμε για θέματα σχετικά με την οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο μιας πιο σταθερής συνεργασίας».

 

Κ.Μανιάτης, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών

«Η Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, έχει αναπτύξει, σε σχολεία της περιοχής της, μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες, με την ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων  σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια. Κοινός στόχος η ανάπτυξη και η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και επιθυμητής  οδικής συμπεριφοράς στους μαθητές. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας – Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»  και να σας μεταφέρω και το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Γ.Σγουρού καθώς θέματα που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Παιδεία και την Ασφάλεια του Πολίτη είναι πάντα μέσα στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής.»

 
NEWSDESK
«Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε τη θέση της Ευρώπης ως το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο»
25/Οκτ/2022
16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα - Αποτελέσματα
24/Οκτ/2022
16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα - Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022
15/Οκτ/2022
6.000 παιδιά πέθαναν στους δρόμους της ΕΕ τα τελευταία 10 έτη.
26/Σεπ/2022
« επιστροφή
ΙΟΑΣ
 
τηλ. επικοινωνίας
+30 210-86.20.150
 
NEWSLETTER
Security Code *:
FOLLOW US
 
Κεντρικά γραφεία
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-86.20.150, FAX: +30.210-86.20.007, e-mail:info@ioas.gr

Κέντρο Πληροφόρησης για την οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-32.11.051

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος
Κτίριο Διοίκησης και Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 30020 Αντίρριο

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (Προσεχώς)
Λεωφ. Μεσογείων 156, 155 10 Χολαργός (πλησίον ΚΤΕΟ Αθήνας)
© 2022 Ι.Ο.ΑΣ. All rights reserved. Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion