Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας Κοινοφελούς Χαρακτήρα για την Οδική Ασφάλεια στη Περιφέρεια Αττικής (Βόρειος Τομέας και Ανατολική Αττική)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

                                                                               

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αμαρουσίου ανακοινώνουν την πρόσληψη 90 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μηνών), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ» που θα υλοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αττικής με απασχόληση 40 και 50 ατόμων αντίστοιχα (εκ των οποίων τα 10 άτομα στο Δήμο Αμαρουσίου).

 

Στο πλαίσιο του έργου  προβλέπονται μία σειρά δράσεων που σαν απώτερο σκοπό  έχουν να προληφθούν και να μειωθούν τα τροχαία συμβάντα στις εν λόγω περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ενέργειες:

 

_Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης – Ευαισθητοποίησης σε Σχολικές Μονάδες (μαθητών/ γονέων/ εκπαιδευτικών) για τους τρόπους Ασφαλούς Μετακίνησης, Οδικής Συμπεριφοράς, Οδικής Ασφάλειας και Μεθόδων Πρόληψης των Ατυχημάτων.

_Καταγραφής και βελτίωσης [με τη συνέργεια των αρμοδίων Αρχών, Περιφέρειας, και της Τροχαίας] των σημείων επικινδυνότητας πέριξ των Σχολικών Μονάδων, αλλά και σε άλλα σημεία του Οδικού Δικτύου, εντός της γεωγραφικής έκτασης της Αττικής.

_Μέριμνα βελτίωσης της ασφάλειας στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη συνεργασία των Τοπικών Φορέων και της Τροχαίας.

 

Το έργο αυτό αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία να φέρουμε το θέμα της Οδικής Ασφάλειας στο προσκήνιο και ταυτοχρόνως να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην τοπική ανάπτυξη. Εξάλλου οι πολιτικές για την Οδική Ασφάλεια είναι κατ εξοχήν κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές αφού η πρόληψη τροχαίων συμβάντων  μπορεί  να μεταφραστεί και σε εξοικονόμηση πόρων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις ανακοινώσεις, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (www.ioas.gr), στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»» (www.epanad.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), στα δημοτικά καταστήματα των Δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα και στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Ακολούθως, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΚΟΧ.1» και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: I.O.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», Τ.Θ. 34111, T.K. 100 29 AΘΗΝΑ, υπόψιν κας Δέσπ. Κοντορίζου (τηλ. επικοινωνίας: 210 8620150), αναγράφοντας στον φάκελο τον αριθμό της Ανακοίνωσης με την ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και αντίστοιχα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: I.O.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» (Για την Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ), Τ.Θ. 34117, T.K. 10029, AΘΗΝΑ,  υπόψιν κ. Δέσποινας Κοντορίζου (τηλ. επικοινωνίας: 210 8620150)

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 22/08/2012 (επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου) μέχρι 31/08/2012.

 

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», το οποίο πρόσφατα τιμήθηκε για το έργο του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη, ιδρύθηκε το Μάιο 2005 από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς Φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και Φυσικά Πρόσωπα. Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση, στοχεύοντας κατ' εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αιτία για την ίδρυση του Ινστιτούτου είναι το γεγονός της θλιβερής πρωτιάς της Ελλάδας στα τροχαία ατυχήματα, στο σύνολο της Ε.Ε., τα οποία αποτελούν δυστυχώς και την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους στην Ελλάδα. Αφορμή για την ίδρυσή του αποτέλεσε η τραγική απώλεια του Πάνου Μυλωνά, φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ενός ταλαντούχου νέου με εξαίρετο ήθος, πολλά υποσχόμενου στο χώρο της τεχνολογίας και της δημοσιογραφίας, το όνομα και τη μνήμη του οποίου φέρει και τιμά το Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο που αποτελεί ενεργό Μέλος του ETSC (European Transport Safety Council) έχει διεθνή αναγνώριση και διακρίσεις για το έργο και τις δραστηριότητες του και αποτελεί Συμβουλευτικό Όργανο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Επίσης το Ι.Ο.ΑΣ. συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and all road Users in Europe) με συμμετοχή 13 επιστημονικών και κοινωνικών φορέων από 9 χώρες. Δράσεις και καλές πρακτικές του προγράμματος θα υπάρξει η ευκαιρία να δημοσιοποιηθούν ευρύτερα στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα δίνοντας έτσι την ευκαιρία να ενημερωθούν μαθητές και πολίτες για το κρίσιμο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και της υπεύθυνης συμπεριφοράς στην κυκλοφορία.

 

 

 

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες: 

http://ioas.gr/index.php?ID=698LfF5fvgcH7qau#anch2

 
NEWSDESK
«Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε τη θέση της Ευρώπης ως το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο»
25/Οκτ/2022
16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα - Αποτελέσματα
24/Οκτ/2022
16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα - Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022
15/Οκτ/2022
6.000 παιδιά πέθαναν στους δρόμους της ΕΕ τα τελευταία 10 έτη.
26/Σεπ/2022
« επιστροφή
ΙΟΑΣ
 
τηλ. επικοινωνίας
+30 210-86.20.150
 
NEWSLETTER
Security Code *:
FOLLOW US
 
Κεντρικά γραφεία
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-86.20.150, FAX: +30.210-86.20.007, e-mail:info@ioas.gr

Κέντρο Πληροφόρησης για την οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-32.11.051

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος
Κτίριο Διοίκησης και Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 30020 Αντίρριο

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (Προσεχώς)
Λεωφ. Μεσογείων 156, 155 10 Χολαργός (πλησίον ΚΤΕΟ Αθήνας)
© 2022 Ι.Ο.ΑΣ. All rights reserved. Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion