Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» από τον Αύγουστο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2014 σχεδίασε και υλοποίησε, με τη συνεργασία 9 εξειδικευμένων ευρωπαϊκών οργανισμών το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής  AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in Europe) for Traffic Safety. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη μείωση των δυστυχημάτων μέσω θεωρητικής & βιωματικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού και σήμερα έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ και προωθείται ως καλή πρακτική.
Το εν λόγω πρόγραμμα αναδείχθηκε 1o από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο δε του προγράμματος, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συνέλαβε την ιδέα και δημιούργησε τα Κέντρα Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια (Κ.Α.Ο.Α – Nest’s) όπου πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, κατάρτισης, αλληλεπίδρασης και εκστρατειών, με στόχο να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά των χρηστών δρόμου, μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά.
 
Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (National NEST) – Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
 
Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα το Ι.Ο.ΑΣ. ‘Πάνος Μυλωνάς’ έχει δημιουργήσει 3 τέτοια Κέντρα (NEST;s): Το Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας που εδρεύει στην Αθήνα, και φιλοξενούνταν μέχρι πρόσφατα σε χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και σκοπός του είναι να λειτουργεί ως κέντρο προώθησης δράσεων σε όλη τη χώρα και δημιουργίας αξόνων για επιμόρφωση στην οδική ασφάλεια, ένα Τοπικό Κέντρο σε κτίριο του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών που εξυπηρετεί ανάγκες των πολιτών και των φορέων στις γύρω περιοχές και μία Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας, η οποία ταξιδεύει σε όλη τη χώρα καλύπτοντας ανάγκες που υπάρχουν σε περιοχές όπου η ενημέρωση με βιωματικό τρόπο, με τη χρήση προσομοιωτών και εξειδικευμένου προσωπικού είναι δύσκολη.
  Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας  -  Τοπικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 
Τα NESTs όντας η καρδιά της αλληλεπίδρασης για την Οδική Ασφάλεια εφαρμόζουν επιλεγμένες βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και τους κανόνες που δεν πρέπει να ξεχνούν, καθώς και να δοκιμάσουν υψηλής τεχνολογίας προσομοιωτές, οι οποίοι καθιστούν την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση πιο άμεση και αποτελεσματική.
Τα κέντρα χρησιμοποιούν ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών από πολλές ευρωπαϊκές χώρες μαζί με καινοτομικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν εσωτερικά από το Ινστιτούτο. Χρησιμοποιείται βιωματική εκπαίδευση με τη χρήση προηγμένων προσομοιωτών και προσωποποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης για διάφορες ηλικιακές ομάδες, ομάδες εργαζομένων, υψηλού κινδύνου, παραβατικών νέων, με ενεργή συμμετοχή του κοινού. Από τα κέντρα οδικής ασφάλειας εκπορεύονται επίσης δεκάδες δράσεις για την οδική ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή και την υποστήριξη 150 περίπου φορέων πανελλαδικά.
 
 • Κυκλοφορώ με ασφάλεια
  Εφαρμογή προγράμματος: Για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.
  Στόχος προγράμματος: Η κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών μέσω βιωματικών διαδραστικών τεχνικών μάθησης.
  Χρόνος προγράμματος: 45 λεπτά (1 διδακτική ώρα).
  Αριθμός Μαθητών: Mέχρι 25 μαθητές σε κάθε διδακτική ώρα
  (ελάχιστη ημερήσια συμμετοχή 15 μαθητές).
  Ο εκπαιδευτής ανά ημέρα δύναται να πραγματοποιήσει το ανώτερο μέχρι 4 διδακτικές ώρες.

  Τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας:
  Αττική Οδός Α.Ε.


  ☑ Οδηγός για γονείς παιδιών Δημοτικού Σχολείου

  Βοήθημα για τους Εκπαιδευτικούς παιδιών Δημοτικού Σχολείου

  ☑ Γίνε Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας (e-book Κυκλοφοριακής Αγωγής με τον Ιππότη Ευγένιο)
   

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • Γίνε Ιππότης της οδικής ασφάλειας
  Εφαρμογή προγράμματος: Για παιδιά Νηπιαγωγείου.
  Η βιωματική εκπαίδευση αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη συμμετοχή γονέων.
  Στόχος προγράμματος: Η κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών μέσα από το παιχνίδι. Μαθητές και γονείς μαζί σε ευχάριστες διδακτικές δραστηριότητες για σωστή οδική κυκλοφορία και καλή οδική συμπεριφορά. 
  Χρόνος προγράμματος: 60 λεπτά 
  Αριθμός Μαθητών: 25 μαθητές σε κάθε ώρα
  (ελάχιστη ημερήσια συμμετοχή 15 μαθητές).
  Ο εκπαιδευτής ανά ημέρα δύναται να πραγματοποιήσει μέχρι 4 εκπαιδευτικές δράσεις.

  Τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
   
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • Ασφαλώς ποδηλατώ
  Εφαρμογή προγράμματος: Για μαθητές τάξεων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ του δημοτικού σχολείου.
  Στόχος προγράμματος: Εκπαίδευση των παιδιών για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.
  Χρόνος προγράμματος: 1:30 ώρα (κατόπιν συννενόησης μπορεί να πραγματοποιηθεί βιωματική εκπαίδευση με χρήση ποδηλάτου)
  Αριθμός Μαθητών: 25 μαθητές σε κάθε διδακτική ώρα
  (ελάχιστη ημερήσια συμμετοχή 15 μαθητές).

  Τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • Κάντο σωστά
  Εφαρμογή προγράμματος: Για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
  Στόχος προγράμματος: Η κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ομιλία και παρουσίαση θεμάτων οδικής ασφάλειας μέσω Power Point και προβολής video, καθώς προβλέπετε να γίνει χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των μαθητών επί θεμάτων οδικής κυκλοφορίας και οδικής συμπεριφοράς. Η επεξεργασία των ερωτηματο-λογίων των μαθητών θα γίνει από το ΙΟΑΣ. 
  kantososta.gr : Επιμορφωτικό ερωτηματολόγιο.
  Χρόνος προγράμματος : 45 έως 75 λεπτά.
  Αριθμός Μαθητών : Μέχρι 100 Μαθητές (ελάχιστη ημερήσια συμμετοχή 30 μαθητές).

  Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • Κινητή μονάδα Οδικής Ασφάλειας-Mobile Nest
  Εφαρμογή προγράμματος : Για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (ύψος μαθητή άνω του 1,40 m).
  Στόχος προγράμματος: Η βιωματική εκπαίδευση των μαθητών μελλοντικών νέων οδηγών μέσω της χρήσης προσομοιωτών και κατάλληλου εξοπλισμού. 
  Χρόνος προγράμματος : 5 ώρες θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
  Αριθμός Μαθητών : Μέχρι 100 Μαθητές (ελάχιστη ημερήσια συμμετοχή 30 μαθητές). 
   
  Κάθε μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να βιώσει την επικινδυνότητα να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, το αίσθημα του κινδύνου και τη σημαντικότητα της ζώνης κατά τη διάρκεια ανατροπής (προσομοιωτής ανατροπής) και πρόσκρουσης (προσομοιωτής πρόσκρουσης), καθώς και πολλές διαφορετικές συνθήκες προσομοίωσης της οδήγησης με τη βοήθεια του ειδικών προσομοιωτών (απόσπαση προσοχής, επίδραση του βάρους κατά τη σύγκρουση κ.α).
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ»
  Εφαρμογή προγράμματος: Απευθύνεται σε νέους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που έχουν παραπεμφθεί για εκπαίδευση στο Ινστιτούτο με δικαστική απόφαση που επιβάλλει την παρακολούθηση προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής ως αναμορφωτικό μέτρο
   
  Στόχος προγράμματος: οι νέοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις των συνεργατών του Ινστιτούτου αναφορικά με τα θέματα οδικής ασφάλειας, ασφαλούς μετακίνησης  και παραβατικότητας, και παράλληλα αποκτούν βιωματική εμπειρία προσομοίωσης της πρόσκρουσης και ανατροπής του οχήματος με τη χρήση του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού που παρέχει το Ινστιτούτο. 

  Χρόνος προγράμματος: 6 ώρες.
   
  Αριθμός Συμμετεχόντων:  Μέχρι 50 άτομα (ελάχιστη ημερήσια συμμετοχή 15 άτομα).
   
  Το μονοήμερο πρόγραμμα «Ερμής» υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας του Ινστιτούτου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε συνεργασία με τα Δικαστήρια Ανηλίκων και τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων (Υ.Ε.Α.)
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • AVENUE for Traffic Safety
  Εφαρμογή προγράμματος : Πρόγραμμα ενημέρωσης – επιμόρφωσης για την οδική ασφάλεια σε προσωπικό Εταιρειών.
  Στόχος προγράμματος: Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη μείωση των δυστυχημάτων μέσω της θεωρητικής & βιωματικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Η εκπαίδευση υλοποιείται από έμπειρους εκπαιδευτές του Ινστιτούτου και αποτελείται από τις κάτωθι επιμέρους ενότητες: 
  Θεωρητική ενότητα των Αρχών της Οδικής Ασφάλειας με χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
  Βιωματική εκπαίδευση με τη χρήση των προσομοιωτών του Ι.Ο.ΑΣ.
   
   Για την υλοποίηση του  προγράμματος χρησιμοποιείται προηγμένος εξοπλισμός (μοναδικός στην Ελλάδα) επιλεγμένος από βέλτιστες πρακτικές, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν με ασφάλεια τους κινδύνους και τη δυσφορία που προκαλούν τα τροχαία συμβάντα ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τους κινδύνους, να συζητήσουν μεταξύ τους και να προβληματιστούν πάνω σε διαφορετικά θέματα που αφορούν τις συνθήκες ασφαλείας κατά τη μετακίνησή τους. Με αυτό τον τρόπο, το βιωματική μέρος του προγράμματος «συμπληρώνει» τη θεωρία και προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την πρακτική οδήγηση. 
   
  Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:
   
  • Προσομοιωτή οδήγησης με 40 διαφορετικά προγράμματα
  • Προσομοιωτή ανατροπής αυτοκινήτου
  • Προσομοιωτή πρόσκρουσης 
  • Συσκευή μέτρησης αντανακλαστικών και υπολογισμού απόστασης ακινητοποίησης
  • «Ζυγαριά» συσχέτισης βάρους ταχύτητας
  • «Γυαλιά» προσομοίωσης μέθης
  • Δραστηριότητα απόσπασης προσοχής
   
  Χρόνος προγράμματος : 4 ώρες θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
  Αριθμός Συμμετεχόντων : Η εκπαίδευση γίνεται σε ομάδες των 25 ατόμων.
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • e-learning
  Εφαρμογή προγράμματος: Πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  Απευθύνεται στους εθελοντές, στους φίλους του Ινστιτούτου καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
   
  Στόχος προγράμματος: Η πλατφόρμα e - learning Ι.Ο.ΑΣ. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.
  Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της ενημέρωσης για θέματα εθελοντισμού, Οδικής Ασφάλειας και των δράσεων του Ινστιτούτου.

  Χρόνος προγράμματος : Κάθε διαθέσιμο μάθημα αποτελείται από 3 επιμέρους ενότητες: 1) θεωρητικό υλικό 2) έλεγχος γνώσεων & 3) αξιολόγηση του μαθήματος

  Αριθμός Συμμετεχόντων : Δεν υπάρχει περιορισμός συμμετεχόντων
   
  Την πλατφόρμα e-learning του Ι.Ο.ΑΣ. μπορείτε να βρείτε στο link: http://elearning.ioas.gr/
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φόρμα συμμετοχής

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

 
 
Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας  για κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα. 


Το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ι.Ο.ΑΣ. θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει* :
AVENUE for Traffic Safety
Ασφαλώς ποδηλατώ
Γίνε Ιππότης της οδικής ασφάλειας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ»
Κάντο σωστά
Κινητή μονάδα Οδικής Ασφάλειας-Mobile Nest
Κυκλοφορώ με ασφάλεια
Στοιχεία επικοινωνίας
Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά :
Ιδιότητα * (Δήμος, Σχολείο, Εταιρία, άλλο):
Ονομασία * ( Πλήρης ονομασία φορέα-εταρίας):
Υπεύθυνος Επικοινωνίας *:
Τηλ. Κινητό *:
Τηλ Σταθερό* :
Περιοχή :
Αριθμός συμμετεχόντων*:
E-mail* :
Παρατηρήσεις – Σχόλια * :
Κωδικός ασφαλείας *
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό ασφαλείας:
« επιστροφή
ΙΟΑΣ
 
τηλ. επικοινωνίας
+30 210-86.20.150
 
NEWSLETTER
Security Code *:
FOLLOW US
 
Κεντρικά γραφεία
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-86.20.150, FAX: +30.210-86.20.007, e-mail:info@ioas.gr

Κέντρο Πληροφόρησης για την οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-32.11.051

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος
Κτίριο Διοίκησης και Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 30020 Αντίρριο

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (Προσεχώς)
Λεωφ. Μεσογείων 156, 155 10 Χολαργός (πλησίον ΚΤΕΟ Αθήνας)
© 2024 Ι.Ο.ΑΣ. All rights reserved. Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion