O σύμμαχος

Παιδιά και Οδική Ασφάλεια

 

Η Αττική Οδός είναι το πρώτο μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο οδικό έργο στην Ελλάδα που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της Σύμβασης Παραχώρησης και κατασκευάστηκε με πρωτοποριακές μεθόδους σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.

 

Είναι ένας σύγχρονος κλειστός αυτοκινητόδρομος 65 χιλιομέτρων με 3 λωρίδες κυκλοφορίας και μία έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση,  που διαθέτει ανισόπεδους κόμβους, οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες, σήραγγες και σταθμούς διοδίων. Ο αυτοκινητόδρομος περνά μέσα από πυκνοκατοικημένες περιοχές της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, συνδέοντας 30 δήμους μεταξύ τους.

 

Η εταιρία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού, παρακολουθεί την κίνηση μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, ενώ 24ωρες ομάδες περιπολίας εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν άμεσα κάθε συμβάν. Παράλληλα, η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα των υποδομών του δρόμου.

 

Στην Αττική Οδό λειτουργεί ένα σύγχρονο σύστημα διοδίων, που προσφέρει και τη δυνατότητα ηλεκτρονικών διελεύσεων.

 

Η Αττική οδός μείωσε σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο της πρωτεύουσας, ενώ συντέλεσε στην ανάπτυξη του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Νομού Αττικής.

 

Πάνω απ’ όλα, η Αττική Οδός έθεσε νέα πρότυπα ποιότητας στις οδικές μετακινήσεις στην Ελλάδα και άλλαξε  την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων στο λεκανοπέδιο. Η οδήγηση στην Αττική Οδό αποτέλεσε για τους οδηγούς μια πρωτόγνωρη εμπειρία, χάρη στην υψηλή ποιότητα κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης, αλλά και στην ευγένεια και προθυμία των ανθρώπων της Αττικής Οδού.

 

Η πρωτοπόρα κατασκευή, η φροντίδα για το περιβάλλον, η εύρυθμη λειτουργία και η τεχνολογική πρωτοπορία σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα, είναι τομείς που έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης και βραβεύσεων, ενώ  έχουν αναδείξει την Αττική Οδό σε έργο- πρότυπο, που δείχνει το δρόμο και για τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια.

 

H Αττική Οδός λειτουργεί με στόχο την αναβάθμιση της  ποιότητας ζωής όλων μας, αποδίδοντας οφέλη στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον και στον Άνθρωπο.


ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Η οδική ασφάλεια συνιστά βασική παράμετρο τόσο των υποδομών όσο και της λειτουργίας της Αττικής Οδού. Οι προδιαγραφές κατασκευής και η υψηλού επιπέδου εποπτεία, επέμβαση και συντήρηση, συμβάλλουν στο να γίνουν όσο είναι δυνατόν πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις των χρηστών του αυτοκινητόδρομου. 


Στρατηγικός στόχος από το 2004, χρονιά ολοκλήρωσης της Αττικής Οδού, είναι η συμβολή στην εκπαίδευση και βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Αττική Οδός υλοποιεί δράσεις, καλλιεργεί συνεργασίες και υποστηρίζει ενέργειες με σκοπό τη δημιουργία ευσυνείδητων χρηστών οδικών δικτύων και τη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα.


Οι προσπάθειες ανταμείβονται, καθώς το 2005 η Διεθνής Οδική Ομοσπονδία (International Road Federation-IRF), τιμά τις Αττικές Διαδρομές με το πρώτο βραβείο Οδικής Ασφάλειας για τη συμβολή της εταιρίας στον τομέα αυτό. Οι ετήσιες έρευνες πιστοποιούν ότι και οι χρήστες του αυτοκινητόδρομου αξιολογούν πολύ υψηλά το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οδηγώντας στην Αττική Οδό.


Η Αττική Οδός μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο μέλλον»

Η Αττική Οδός επικρότησε τη σύναψη της συμμαχίας που συστάθηκε με την πρωτοβουλία του ΙΟΑΣ και προσχώρησε σε αυτή, με αρχικό στόχο την εκπαίδευση των παιδιών στην οδική ασφάλεια.  

 Στο πλαίσιο αυτό, η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές στηρίζουν την εφαρμογή του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την οδική ασφάλεια των παιδιών, που υλοποιεί το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».

 Το πρόγραμμα «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», που  στοχεύει στην εκπαίδευση παιδιών ηλικίας από 6 έως 9 ετών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, βασίζεται στην αρχή της βιωματικής μάθησης μέσα από το παιχνίδι και πραγματοποιείται μέσα στη σχολική τάξη με τη βοήθεια ειδικού εμψυχωτή.

 Το πρόγραμμα  στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τα παιδιά σε τρεις θεματικές ενότητες: Όταν περπατώ στο δρόμο - Όταν οδηγώ ποδήλατο - Όταν κυκλοφορώ ως επιβάτης. 

 Ταυτόχρονα, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει ομάδες ενηλίκων (δασκάλους και γονείς), οι οποίοι έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στην προστασία και εκπαίδευση των παιδιών σε σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και την ασφάλειά τους στο δρόμο και μέσα στο αυτοκίνητο.

Υπολογίζεται ότι, όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, θα έχουν εκπαιδευθεί 7500 παιδιά.