Ο σύμμαχος

Νέοι και Οδική Ασφάλεια

 

 

Στον Όμιλο ΑΧΑ, με παρουσία σε 61 χώρες, ασκούμε τις εργασίες μας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, συγκεκριμένα σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερικής και την Ασία. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε πάνω από 95 εκατομμύρια πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, και τους υποστηρίζουμε παρέχοντάς τους ασφαλιστική κάλυψη, προσωπική προστασία, προστασία της περιουσίας τους και των αποταμιεύσεών τους.

 

Βρισκόμαστε δίπλα τους τις δύσκολες στιγμές της ζωής τους και τους βοηθάμε να προετοιμαστούν για το μέλλον με περισσότερη ψυχική ηρεμία.

 

Η πείρα μας αποτυπώνεται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη μέσα από τους τρεις τομείς της δραστηριότητάς μας: Περιουσία, Ζωή και Αποταμίευση, Διαχείριση Κεφαλαίων.

Για τριάντα χρόνια, στον Όμιλο AXA αναπτυσσόμαστε με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και γινόμαστε όλο και πιο απαιτητικοί ως προς τον τρόπο της λειτουργίας μας. Πιστοί στη Φιλοδοξία να γίνουμε η προτιμώμενη εταιρία, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αξία, κερδίζοντας καθημερινά την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

 

Σε μια μακροχρόνια δραστηριότητα, σαν τη δική μας, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη πελάτη, εταιρίας, κρατάμε τις υποσχέσεις μας, όχι μόνο προς πελάτες αλλά και προς τους συνεργάτες  μας αλλά και την κοινωνία όπου ζούμε.

 

Η ΑΧΑ και η Εταιρική Ευθύνη

 

Η Εταιρική Ευθύνη είναι εγγενής ευθύνη μας: ως μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες του κόσμου, η ΑΧΑ έχει ένα ρόλο ως διεθνής εταιρικός πολίτης και ως εταιρία της οποίας το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της είναι η προστασία των ανθρώπων μακροπρόθεσμα, να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας.

 

Η Εταιρική Ευθύνη αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας και βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της καθώς επίσης και στην καθημερινή σχέση και επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσα από την υπεύθυνη συμπεριφορά και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών, η ΑΧΑ είναι σε θέση να συμβάλει πιο αποτελεσματικά στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική πρόοδο.

 

Το κύριο θέμα της Εταιρικής Ευθύνης μας είναι η «Εκπαίδευση και έρευνα για την μείωση των κινδύνων». Ως ειδική στη διαχείριση κινδύνου, η ΑΧΑ βρίσκεται στην ιδανική θέση να προσφέρει την τεχνογνωσία της στην κοινωνία για την πρόληψη των κινδύνων (οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών) μέσω προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης. Η στρατηγική Εταιρικής Ευθύνης της ΑΧΑ στηρίζεται σε έξι πυλώνες που αφορούν στους εργαζόμενους, μετόχους, πελάτες, προμηθευτές, το περιβάλλον και την κοινωνία. Για καθένα από τους παραπάνω πυλώνες η ΑΧΑ έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών.  

 

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλειατην Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, η οποία ιδρύθηκε το 2004 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια Ευρωπαϊκή συμμετοχική πλατφόρμα αποτελούμενη από εταιρίες, συλλόγους, ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιες αρχές που αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις και μοιράζονται τις ορθές πρακτικές τους με στόχο να επιλύσουν τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν στο καθημερινό τους περιβάλλον. Η Χάρτα έχει περισσότερα από 2.000 υπογράφοντα μέλη.

ενημέρωση των νέων.

 

 

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο μέλλον»


Η ΑΧΑ Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της Εταιρικής Ευθύνης, ως ενεργό μέλος της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έχει αναλάβει τον άξονα ΝΕΟΙ & ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

 

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική στηρίζει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την οδική ασφάλεια των νέων. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από το Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Στόχος είναι η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των νέων 12-18 ετών. Ειδικοί εκπαιδευτές ενημερώνουν τους μαθητές και ακολουθεί ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα με διαδικτυακή πρακτική άσκηση.

 

Το πρόγραμμα  στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους νέους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Ασφάλεια Πεζών, Ασφάλεια Ποδηλατών, Αλκοόλ και Οδήγηση, Ταχύτητα, Μηχανοκίνητος Αθλητισμός και Πρόληψη.

 

Στόχος είναι η εκπαίδευση 6.000 νέων το 2012.