O σύμμαχος

Οικολογική Οδήγηση


Ο δικός μας ο δρόμος...

δρόμος ζωής & ασφάλειας

...δρόμος αειφορίας

 

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., ανάδοχος της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, θεωρεί την οδική ασφάλεια ως τη φυσική εξέλιξη της γενικότερης εταιρικής παράδοσης ασφάλειας, που σφυρηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής του μεγαλύτερου τεχνολογικού επιτεύγματος της χώρας, που ολοκληρώθηκε χωρίς την παραμικρή σταγόνα αίματος.

 

Επί έξι χρόνια και οκτώ μήνες, με εργασίες σε ύψος 165 πάνω από τη θάλασσα και βάθος 65 μέτρων κάτω από αυτήν, διεξήχθη ένας συνειδητός αγώνας ενάντια στην ανθρώπινη αμέλεια, την εγκληματική παράβλεψη και την «ωχαδερφική» βεβαιότητα πως «τίποτα κακό δεν πρόκειται να συμβεί σε εμάς». Το στοίχημα κερδήθηκε και είναι αποτελεί για την εταιρεία το μεγαλύτερο βραβείο, παρά τις διεθνείς διακρίσεις που απέσπασε το Έργο.

 

Στη μετα-κατασκευαστική εποχή, η λειτουργία της Γέφυρας συνδέθηκε  με υψηλότατες προδιαγραφές οδικής ασφάλειας. Καθημερινά καταβάλλεται προσπάθεια θετικής υπέρβασης των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας, προκειμένου όχι μόνο να εξασφαλισθεί ένα ασφαλές πέρασμα, αλλά και να καλλιεργηθεί το αίσθημα της «ευθύνης στο τιμόνι». Η εταιρεία έχει εντάξει  στη στρατηγική της ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων που υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής της για την κοινωνική ευθύνη. Οι σχετικές εταιρικές πρωτοβουλίες που εστιάζουν στον «οδηγό-ενεργό πολίτη», υπερβαίνουν το στενό πλαίσιο των πελατών της και εκτείνονται σε όλη τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των πλέον επικίνδυνων οδικά περιφερειών της Ευρώπης.

 

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε πήρε στο πρόσφατο παρελθόν πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή έρευνας για την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά, διανέμοντας δεκάδες χιλιάδες φυλλάδια–ερωτηματολόγια στους οδηγούς των διερχόμενων οχημάτων, ζητώντας μέσα από την κατάθεση της γνώμης τους τη συνδρομή τους στον κοινό αγώνα. Οι απαντήσεις-προτάσεις τους, έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ)  και του Πάντειου Πανεπιστημίου.

 

Συγχρόνως, εστιάζοντας στους οδηγούς του μέλλοντος, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μια σειρα από «ξεναγήσεις οδικής ασφάλειας» επάνω στη Γέφυρα, μέσα από ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές της περιοχής, για τους οποίους η χρήση της γέφυρας είναι μία καθημερινή υπόθεση.

 

Σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του πεδίου εθελοντικής δράσης σε θέματα οδικής ασφάλειας η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας και αποτελεί ενεργό μέλος του Ι.Ο.ΑΣ, ενώ ύστερα απο δική της πρόταση η 22α Μαρτίου, ημέρα απώλειας του Πάνου Μυλωνά, ορίστηκε ως Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα. Κοινή απόφαση των φορέων που συμμετείχαν (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστημιακή κοινότητα, Νομαρχιακή & Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΤΕΕ, Συλλόγος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Τροχαία) ήταν να παρουσιάζουν κάθε χρόνο  απολογισμό των πεπραγμένων τους στο πλαίσιο της προώθησης συνθηκών οδικής ασφάλειας στους δρόμους της Δυτικής Ελλάδας. 

 

Στην πρωτοβουλία «Δρόμοι στο Μέλλον...Συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο» η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε συμμετέχει σε μια πρόσπαθεια συνασπισμού των δυνάμεων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, μαζί με ευαισθητοποιημένες κοινωνικά εταιρείες, καθώς και τις αναδόχους των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων της χώρας.

 

Η ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία που προσδίδει η συμμετοχή της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στην όλη προσπάθεια, είναι η προώθηση το πρωτοποριακής για τα ελληνικά δεδομένα πολιτικής της οικολογικής οδήγησης, μιας διττής πρακτικής που αφενός συμβάλλει στη συνετή (άρα ασφαλή) οδήγηση η οποία μειώνει τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα και αφετέρου προωθεί την αντιστάθμιση των ρύπων των αερίων του θερμοκηπίου, μέσα από την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.