H Οδική Ασφάλεια στο επίκεντρο - Παράδοση χαρτών επικινδυνότητας του οδικού δικτύου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
H Οδική Ασφάλεια στο επίκεντρο - Παράδοση χαρτών επικινδυνότητας του οδικού δικτύου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 
H Οδική Ασφάλεια στο επίκεντρο.
Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και παράδοση των χαρτών επικινδυνότητας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της χώρας  από το Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο SLAIN
 
Παρουσίαση προτάσεων για την Οδική Ασφάλεια και παράδοση των χαρτών επικινδυνότητας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της χώρας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς». Οι χάρτες που παραδόθηκαν αφορούν στο έργο SLAIN (Saving Lives Assessing and Improving TEN-T Road Network Safety), που εκπονείται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το διεθνή Οργανισμό EuroRAP και εταίρους από την Ιταλία, Ισπανία και Κροατία, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω του Προγράμματος CEF (Connecting Europe Facility 2014-2020), με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την Οδική Ασφάλεια και ως αποτέλεσμα (μεταξύ άλλων) τη δημιουργία χάρτη κατάταξης επικινδυνότητας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας. Η εν λόγω δράση είναι συμβατή με την οδηγία 2008/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 104/2011 (ΦΕΚ 237/Α/7-11-2011)) αλλά και με την αναθεώρησή της  2019/1936/EK όπου προβλέπεται η αξιολόγηση οδικής ασφάλειας οδικών δικτύων.

Η δημιουργία των χαρτών επικινδυνότητας και ο υπολογισμός των σχετικών δεικτών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη διεθνή μεθοδολογία EuroRAP και αναφέρεται στο Διευρωπαϊκό Οδικό δίκτυο της περιόδου 2015-2018 με τα αντίστοιχα διαθέσιμα στοιχεία). Η μεθοδολογία αυτή είναι πλήρως συμβατή και αποδεκτή από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία αλλά και άλλους διεθνείς οργανισμούς (WHO, World Bank). Δίνεται έτσι η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών χωρών, καθώς η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται διεθνώς, σε περισσότερες από 100 χώρες μέχρι σήμερα. Οι δύο χάρτες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου SLAIN αφορούν στην πυκνότητα των συμβάντων και στο δείκτη επικινδυνότητας, που αποτελούν το συλλογικό και το ατομικό επίπεδο επικινδυνότητας των χρηστών της οδού, αντίστοιχα. Η επικινδυνότητα αναπαρίσταται με διαφορετικές χρωματικές αποχρώσεις (μαύρο-κόκκινο-πορτοκαλί-κίτρινο-πράσινο, από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας - βλ. συνημμένους χάρτες). Από τη σύγκριση των στοιχείων των τροχαίων συμβάντων της υπό θεώρηση 4ετούς περιόδου συμπεραίνεται το θετικό αποτέλεσμα της βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας. Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος που έχει διαδραματίσει το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα όσον αφορά στη μείωση των δεικτών είκινδυνότητας  - το ποσοστό των δρόμων με χαμηλό έπίπεδο επικινδυνότητας έχει βελτιωθεί από 12% σε 87% του συνόλου του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου.

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, και στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», παρέδωσαν στο Υπουργείο  Υποδομών & Μεταφορών τους χάρτες επικινδυνότητας, με την Ελλάδα να τεκμηριώνει στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς την τήρηση των υποχρεώσεών της.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, «η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για την παρούσα κυβέρνηση. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την καθοδήγηση του κ. Κώστα Καραμανλή, επιδιώκουμε την υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών ώστε να διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τη χάραξη πολιτικής, σε συνεργασία με τους φορείς που συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια.»


Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Γεώργιος Καραγιάννης, παραλαμβάνοντας  τους χάρτες, ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για την παράδοση των χαρτών και εξέφρασε την ικανοποίησή του «για το έργο που συντελείται από τις Υπηρεσίες και τους συνεργάτες του Υπουργείου, για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το στρατηγικό σχεδιασμό των υποδομών στη χώρα και για την ιεράρχηση των παρεμβάσεων σε επίπεδο Οδικής Ασφάλειας.»

Σύμφωνα με την κυρία Δανέλλη-Μυλωνά «Θεωρούμε πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή για τα θέματα της Οδικής Ασφάλειας, καθώς και του Υφυπουργού κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών κ. Γεωργίου Καραγιάννη και των Στελεχών του Υπουργείου τα οποία συμμετείχαν στην ενημέρωση και τις επι μέρους συζητήσεις. Η εποικοδομητική μας συνεργασία με τον Οργανισμό EuroRAP, ενεργό μέλος του οποίου είναι το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» από το 2010, και με τους εταίρους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η αμέριστη υποστήριξη από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στο πλαίσιο του προγράμματος SLAIN, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα αποτελεί έργο πνοής συνεισφέροντας στην ενημέρωση και την προστασία της ζωής στους δρόμους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα στη χώρα μας έχουμε ένα σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που συμβάλλει στις ασφαλείς μετακινήσεις όλων των χρηστών του δρόμου και στην ανάπτυξη του τόπου.»

Με την υιοθέτηση των χαρτών από το Υπουργείο, η Ελλάδα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικών Υποδομών (RISM-Road Infrastructure Safety Management Directive).


- Το Δελτίο Τύπου μπορείτε να βρείτε σε αρχείο word εδώ.
- Φωτογραφικό υλικό από τη παράδοση των χαρτών εδώ και εδώ.

- Τους χάρτες επικινδυνότητας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της χώρας μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.Φωτογραφία 1: Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με την Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", κα Δανέλλη - Μυλωνά, τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.», κ. Δημήτρη Γκατσώνη και τη Διευθύντρια του Ι.Ο.ΑΣ. κα Μαρία Νιωτάκη.

Φωτογραφία 2: Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Γεώργιος Καραγιάννης, με την Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", κα Δανέλλη - Μυλωνά και το Συγκοινωνιολόγο κ. Στέλιο Ευσταθιάδη.

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 
NEWSDESK
Health & Safety Awards 2024
12/Ιουν/2024
4ο Electric + Micro Mobility Forum
12/Ιουν/2024
«Pit Stop για την Οδική Ασφάλεια»
11/Ιουν/2024
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου 2024
11/Ιουν/2024
« επιστροφή
ΙΟΑΣ
 
τηλ. επικοινωνίας
+30 210-86.20.150
 
NEWSLETTER
Security Code *:
FOLLOW US
 
Κεντρικά γραφεία
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-86.20.150, FAX: +30.210-86.20.007, e-mail:info@ioas.gr

Κέντρο Πληροφόρησης για την οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-32.11.051

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος
Κτίριο Διοίκησης και Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 30020 Αντίρριο

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (Προσεχώς)
Λεωφ. Μεσογείων 156, 155 10 Χολαργός (πλησίον ΚΤΕΟ Αθήνας)
© 2024 Ι.Ο.ΑΣ. All rights reserved. Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion