ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 13 & 14 Οκτ 2010

Οδική Ασφάλεια 

European Road Safety Day 2010

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2010 από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τρίτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τη βελγική Προεδρία. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» παραβρέθηκε, έπειτα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτικών ιθυνόντων και της κοινής γνώμης σχετικά με τα θέματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας και η αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών των οδών, ώστε η κινητικότητα στους δρόμους να καταστεί ασφαλής και προσβάσιμη σε όλους πολίτες της Ένωσης.

 

Όπως αναφέρθηκε, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου και κυρίως στους μοτοσυκλετιστές των οποίων η θνησιμότητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους παραμένει ανησυχητική. Από το 2001, ο αριθμός των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα έχει μειωθεί αισθητά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνολικό ποσοστό 44%, στο οποίο έχει συνυπολογισθεί το έτος 2010. Ορισμένες χώρες παρουσιάζουν ακόμη πιο αξιοσημείωτη πρόοδο, όπως η Λετονία, με πτώση 55 %, ή η Πορτογαλία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Ισπανία και η Γαλλία, όπου ο αριθμός των θανάτων από τροχαία μειώθηκε κατά το ήμισυ σε σύγκριση με το 2001. Η Ελλάδα ωστόσο παρά τη μείωση που παρουσιάζει παραμένει τελευταία στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της μέτρησης των θυμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού (129 στην Ελλάδα όταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία και στη Σουηδία ο αριθμός είναι 38, 39 και 39 αντίστοιχα).

 

Ωστόσο, παρά τη γενική βελτίωση που παρουσιάζει η γενική εικόνα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών«η οδική ασφάλεια παραμένει μείζον κοινωνικό πρόβλημα, καθώς μόνο το 2009, περισσότερα από 35.000 άτομα σκοτώθηκαν στους δρόμους της Ένωσης, αριθμός που αντιστοιχεί στον πληθυσμό μιας πόλης μεσαίου μεγέθους. Σε κάθε θάνατο ατόμου σε τροχαίο στην Ευρώπη, υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν 4 άτομα με μόνιμες αναπηρικές βλάβες όπως βλάβες του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης, 10 τραυματίζονται σοβαρά και 40 υφίστανται ελαφρούς τραυματισμούς. Οι οικονομικές συνέπειες για την κοινωνία υπολογίζονται σε 130 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως».

 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής οδικής ασφάλειας για την περίοδο 2011-2020, με στόχο τη μείωση των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους και το πρόγραμμα δράσης με τις αντίστοιχες προτεραιότητες. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνος για θέματα Κινητικότητας και Μεταφορών, κος Etienne Schouppe, αναφέρθηκε στους στόχους και το πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2011-2020 και στην ανάγκη οι Εθνικές Αρχές να καθορίσουν με σαφήνεια τους στόχους τους. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο θέμα της παιδείας όπως και της εκπαίδευσης των οδηγών καθώς και στη διασφάλιση του ότι κάθε οδηγός θα πρέπει να σέβεται το νόμο και τη ζωή των άλλων χρηστών της οδού. Σχετικά με αυτό, ο κος Enrico Grillo Pasquarelli από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, επεσήμανε ότι η εφαρμογή των νόμων είναι θέμα προσωπικής, συλλογικής και γενικότερα κοινωνικής ωριμότητας, ενώ ο κος Brian Simson, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου, επεσήμανε ότι όσο καλή και αν είναι η νομοθεσία σε μία χώρα, όταν δεν υπάρχουν έλεγχος και εφαρμογή των νόμων δε θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα.

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσίασαν εμπειρογνώμονες σε θέματα οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα: Ο κος Rune Elvik, από το Institute of Transport Economics της Νορβηγίας αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοποίησης και συστηματικής καταγραφής των δεδομένων από τραυματισμούς και θανάτους. Ο κος Pierre Bernard, επικεφαλής της Μονάδας Υπηρεσιών Διάσωσης της Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας, αναφέρθηκε στην αξία της άμεσης παρέμβασης στα συμβάντα, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για το κοινωνικό κόστος των ατυχημάτων που παρουσίασε ο εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Σχεδιασμού του Βελγίου. 

 

Στη συνάντηση τέλος, συζητήθηκε και η εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη της Ένωσης της Οδηγίας για τη διασυνοριακή καταπολέμηση των πιο θανατηφόρων αδικημάτων μέσω της Oδηγίας, η οποία θα έρθει προς έγκριση στο Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2010. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε σχετικά ότι οι αλλοδαποί που οδηγούν σους δρόμους στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., αποτελούν το 5% του συνόλου των οδηγών αλλά συμμετέχουν κατά 15% στο σύνολο των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων. Όπως σημειώθηκε οι τομείς εφαρμογής των διασυνοριακών ελέγχων προβλέπονται να είναι η ταχύτητα, το αλκοόλ, η χρήση ζώνης και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη που αποτελούν άλλωστε και το 80% των αιτίων πρόκλησης θανατηφόρων συμβάντων.  

 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» παρακολουθεί τις Διεθνείς εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές που υλοποιούνται σε άλλες χώρες σε σχέση με την Οδική Ασφάλεια και συνεχίζει τις προσπάθειες του μέσα από δράσεις και συνεργασίες με φορείς και ενεργούς πολίτες όσο και με τις επισημάνσεις του σε θεσμοθετημένα Όργανα της Πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό το Ι.Ο.ΑΣ. έχει υποβάλει προτάσεις μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας τόσο για το θέμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής όσο και για τα θέματα της Οδικής Ασφάλειας στον Αστικό Ιστό, όπως συζητήθηκε στην πρόσφατη Συνεδρίαση του Ε.Σ.Ο.Α. στις 13 Οκτωβρίου 2010. 
 
NEWSDESK
Health & Safety Awards 2024
12/Ιουν/2024
4ο Electric + Micro Mobility Forum
12/Ιουν/2024
«Pit Stop για την Οδική Ασφάλεια»
11/Ιουν/2024
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου 2024
11/Ιουν/2024
« επιστροφή
ΙΟΑΣ
 
τηλ. επικοινωνίας
+30 210-86.20.150
 
NEWSLETTER
Security Code *:
FOLLOW US
 
Κεντρικά γραφεία
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-86.20.150, FAX: +30.210-86.20.007, e-mail:info@ioas.gr

Κέντρο Πληροφόρησης για την οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-32.11.051

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος
Κτίριο Διοίκησης και Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 30020 Αντίρριο

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (Προσεχώς)
Λεωφ. Μεσογείων 156, 155 10 Χολαργός (πλησίον ΚΤΕΟ Αθήνας)
© 2024 Ι.Ο.ΑΣ. All rights reserved. Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion